Marc Antoine Matthieu
Dossiers

De toekomst van het beeldverhaal in Nederland

Jan Venselaar interviewde vijftien mensen uit de stripwereld met de vraag hoe zij de toekomst zagen van het beeldverhaal in Nederland. Daarvan schreef hij een verslag en bood dat aan voor publicatie op de 9e Kunst. Aldus geschiedde en vervolgens barstte er een discussie los in de Nederlandse stripwereld. Venselaar had duidelijk een snaar geraakt, maar zelfs de mensen die kritisch waren op zijn verslag moesten toegeven dat hij op sommige punten gelijk had. In dit dossier vind je het oorspronkelijke artikel en de reacties die daarop werden ingestuurd.

 

Artikelen in dit dossier


Uitslag enquete over beroepspraktijk stripmakers somber maar ook kansrijk

Op zaterdag 3 juni vond in het gebouw van Allard Pierson in Amsterdam de eerste dag voor de professionals van het beeldverhaal plaats. In de aankondiging werden twee centrale vragen gesteld: wat is de toekomst van de strip en hoe maken we die beter? Hier werd alvast voorgesorteerd op wat het event zou brengen. Want…

Het Stripschap en hun Stripdagen: een tegenvallende stripbeurs, dus spannende tijden en zinnige vragen

In de onlangs verschenen Stripnieuws 87, het verenigingsblad van Het Stripschap, spreekt het bestuur zich in het redactioneel uit over hun teleurstellende Stripdagen van afgelopen oktober. Het zijn naar eigen zeggen spannende tijden, met een tegenvallende beurs in Rijswijk en het ontbreken van een duidelijke toekomstvisie – vooral omdat de stripwereld in rap tempo verandert…

Onzekere tijden voor de stripverspreiding in Nederland

Op 24 augustus jongstleden liet distributeur Van Ditmar weten dat ze met ingang van 1 januari 2023 stopt met de verspreiding van Nederlandstalige strips. Voor de meeste striplezers is het belang van deze beslissing moeilijk in te schatten. De distributie is immers een onderdeel van de (strip)boekenwereld dat zich geheel aan het zicht van de…

Wat de klassieke Nederlandse stripwereld van het succes van Heartstopper kan leren

Toen in de Stripjournaal-podcast aan Rob van Bavel werd gevraagd of de jeugd nog stripverhalen las, antwoordde de Eppo-hoofdredacteur: “Minder. Maar kinderen lezen ook geen krant en lezen ook niet wat er op de achterkant van een bioscoopkaartje staat. We hebben gewoon een niet-leesgeneratie”. Het is een gedachte die al een poos heerst binnen de…
Tim Layae

Tim Layae: “Mijn hoofdpersoon herkent zichzelf en de wereld om hem heen niet in de strips die hij leest”

De Stichting Debutantenfonds Beeldverhaal zet zich in voor beginnende stripmakers. Blikvanger is de Debutanten Award die ieder jaar wordt uitgereikt aan veelbelovende jonge auteurs. In november 2019 werden de eerste twee winnaars op het schild gehesen: Tim Layae en Dirk Ridder. Layae (25) won met zijn sterke graphic essay De toekomst van de strip, een…

Heeft het beeldverhaal nog toekomst? Dat ligt er aan wie je het vraagt, en vooral hoe

Onderstaande tekst verscheen eerder als column in Zone 5300, behalve het nawoord dat op 1 oktober werd toegevoegd. Half mei publiceerde Jan Venselaar op 9e Kunst een informatief en uitgebreid artikel, prikkelend getiteld Heeft het beeldverhaal in Nederland nog toekomst? Een inventarisatie van knelpunten en kansen. Voor wie het gemist heeft in een notendop: Er is…

Samenwerking vergt lef en een serieuze blik: niet met de ruggen naar elkaar toe

Jos van Waterschoot is stripconservator van Allard Pierson, de erfgoedorganisatie van de Universiteit van Amsterdam.  Meningen zijn niet waar of onwaar, ze helpen een discussie op weg Tonio van Vugt en Natasja van Loon reageerden uitgebreid op het rapport van Jan Venselaar dat hij schreef naar aanleiding van een verzoek van de Stichting AAStrips om…
Dieter vdO poster Haarlem

Hoe draagvlak voor strips verbreed kan worden: een reactie op inventarisatie Venselaar

Door Natasja van Loon en Tonio van Vugt (respectievelijk redacteur en hoofdredacteur voor het tijdschrift Zone 5300 en persvoorlichter en artistiek directeur van de Stripdagen Haarlem).   Een verzameling tegenstrijdige meningen Gaat het echt zo slecht met de strip in Nederland als het rapport van Jan Venselaar ons voorspiegelt? Ja en nee, vinden wij. Het…
Hilda en het stenen woud

De toekomstbestendigheid van de strip: een reactie op inventarisatie Venselaar

Onderstaand stuk bevat een aantal opmerkingen naar aanleiding van de discussie die op Facebook is ontstaan na de publicatie van Toekomst voor het beeldverhaal en het bijbehorende verslag Toekomst voor het beeldverhaal. Een eerste inventarisatie van meningen en visies door Jan Venselaar. Ik – Wiebe Mokken, uitgever van Scratch Books – ken de heer Venselaar…
bananendoos

Heeft het beeldverhaal in Nederland nog toekomst? Een inventarisatie van knelpunten en kansen

Er is al lang discussie over de teruglopende belangstelling voor strips en beeldverhalen. De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven genomen om het beeldverhaal te promoten en de waardering te stimuleren, maar het is de vraag of dat iets heeft opgeleverd voor de langere termijn. Jan Venselaar bepleit om eerst eens op een rij te zetten…