Berichten

Uitslag enquete over beroepspraktijk stripmakers somber maar ook kansrijk

Op zaterdag 3 juni vond in het gebouw van Allard Pierson in Amsterdam de eerste dag voor de professionals van het beeldverhaal plaats. In de aankondiging werden twee centrale vragen gesteld: wat is de toekomst van de strip en hoe maken we die beter? Hier werd alvast voorgesorteerd op wat het event zou brengen. Want het gaat niet goed met stripmakers in Nederland. Het overgrote deel van hen kan niet leven van het maken van strips, terwijl hun artistieke kwaliteiten tot er over de landsgrenzen worden erkend. Dit zijn geen aannames, maar de uitkomsten van een enquete die eind vorig jaar werd rondgestuurd binnen de beroepsgroep, op initiatief van stripmaker Aimée de Jongh. Een representatief aantal van 244 professionals nam de moeite om de enquete in te vullen. Op de dag voor de professionals van het beeldverhaal werden de resultaten wereldkundig gemaakt.

Toen Aimée de Jongh in 2022 de Stripschapprijs won en daar ook een geldbedrag bij ontving, wilde ze dat bedrag gebruiken om wat terug te doen voor de stripsector. Het motief is nobel: Met de Grote Stripmakers Enquête 2023 hoopt ze de pijnlijke waarheid in cijfers op tafel te leggen, om vanuit daar de situatie te verbeteren. Samen met de Kunstenbond onderzocht ze de financiële situatie van stripmakers in Nederland. En die is bedroevend, als we de cijfers zien.

Kort gezegd: weinig stripmakers kunnen er een fatsoenlijke beroepspraktijk op nahouden, het merendeel doet het stripwerk erbij. De betaling is vaak karig en de mogelijkheden zijn gering. Gelukkig zien de meeste geënqueteerden dat het tij gekeerd kan worden. Een beroepsgroep die opkomt voor de belangen van de stripmakers vinden zij een heel goede eerste stap.

Hier lees je het complete verhaal van de Grote Stripmakers Enquete, met alle cijfers en duiding [PDF]. Het is ook mogelijk de uitkomsten te lezen via Issuu. Het  persbericht – in aangepaste vorm – vind je hier [PDF].

Met deze cijfers en met de expertise van de Kunstenbond aan boord kan nu een begin worden gemaakt met de zo gewenste verbeterslag. Het is aan de cultuur- en stripsector in Nederland om te ijveren voor een gezonder klimaat met eerlijke prijzen en tarieven, erkenning van de kunstvorm en een serieuze aanpak van de zo gewenste professionalisering.


Op 9e Kunst zullen we deze ontwikkelingen uiteraard met grote belangstelling volgen. Bijdragen over dit onderwerp zijn welkom.