De 9e Kunst is een online platform voor het beeldverhaal, gericht op achtergrond- en onderzoeksjournalistiek. Doel van de 9e Kunst is een bijdrage te leveren aan de waardering, zichtbaarheid en kennisverbreding van strips en graphic novels. Wij doen dit met artikelen over het stripklimaat, het vakgebied, de boekenwereld, het aanbod, marketing en meer. Op de 9e Kunst willen we zaken uitzoeken, ter discussie stellen en aanzwengelen.

De 9e Kunst richt zich niet uitsluitend op ingewijden, vakgenoten en liefhebbers van het beeldverhaal, maar ook zij die er zijdelings mee te maken hebben, onder wie boekhandelaren, onderwijsgevenden, beleidsbepalers, cultuurprogrammeurs én nieuwe lezers. Voor hen wil de 9e Kunst een vraagbaak zijn op het gebied van beeldverhalen.

De 9e Kunst heeft een onafhankelijke redactie, die wordt bijgestaan door een comité van kennis, waarin leden met uiteenlopende achtergronden zitting hebben.

Het online platform www.9ekunst.nl is een onderdeel van Stichting 9e Kunst, die in breder verband dezelfde doelen nastreeft als hierboven beschreven.


Stichtingsbestuur
Lonneke Kok, voorzitter
Mara Joustra, secretaris
Erik de Graaf, penningmeester

Hoofdredactie
Stefan Nieuwenhuis
Peter Moerenhout

Redactie
Maaheen Ahmed
Tamara Ansing
Marc Bastijns
Teunis Bunt
Martijn Daalder
Lode Goukens
Matthijs Klaassen
Gert Olthuis
Erik Ploegmakers
Arold Roestenburg
Marcel Ruijters
Robert Schuit
Sigge Stegeman
Hans van Soest
Rik Spanjers
Eva von Stockhausen
Noël Ummels
Laurike in ‘t Veld
Joris Vermassen
Tonio van Vugt
Jos van Waterschoot
Eva Van de Wiele

Comité van kennis
Roel Daenen, erfgoeddeskundige en hoofdredacteur Stripgids
Gert Gerrits, vml projectmanager BNO
Maaike Hartjes, stripmaker
Marleen Pelle, boekhandelaar Hijman Ongerijmd
Julie Tait, directeur Lakes International Comics Art Festival
Friso Wijnen, vml cultureel attaché Ned. ambassade Parijs
Vincent Zwiggelaar, veilinghouder


Stichting 9e Kunst wordt financieel ondersteund door

 

 


Stichting 9e Kunst werkt samen met en in opdracht van