De 9e Kunst is een online platform voor het beeldverhaal, gericht op achtergrond- en onderzoeksjournalistiek. Doel van de 9e Kunst is een bijdrage te leveren aan de waardering, zichtbaarheid en kennisverbreding van strips en graphic novels. Wij doen dit met artikelen over het stripklimaat, het vakgebied, de boekenwereld, het aanbod, marketing en meer. Op de 9e Kunst willen we zaken uitzoeken, ter discussie stellen en aanzwengelen.

De 9e Kunst richt zich niet uitsluitend op ingewijden, vakgenoten en liefhebbers van het beeldverhaal, maar ook zij die er zijdelings mee te maken hebben, onder wie boekhandelaren, onderwijsgevenden, beleidsbepalers, cultuurprogrammeurs én nieuwe lezers. Voor hen wil de 9e Kunst een vraagbaak zijn op het gebied van beeldverhalen.

De 9e Kunst heeft een onafhankelijke redactie, die wordt bijgestaan door een comité van kennis, waarin leden met uiteenlopende achtergronden zitting hebben.

Het online platform www.9ekunst.nl is een onderdeel van Stichting 9e Kunst, die in breder verband dezelfde doelen nastreeft als hierboven beschreven.


Stichtingsbestuur
Eva Calicher, voorzitter
Jan Verdegaal, secretaris
Ivo van der Grift, penningmeester

Hoofdredactie
Stefan Nieuwenhuis, journalist NRC
Sigge Stegeman, uitgever Soul Food Comics
Peter Moerenhout, journalist De Standaard

Redactie
Maaheen Ahmed
Tamara Ansing
Marc Bastijns
Teunis Bunt
Melanie Kranenburg
Roderick Leeuwenhart
Gert-Jan van Oosten
Marcel Ozymantra
Joost Pollmann
Arold Roestenburg
Marcel Ruijters
Hans van Soest
Rik Spanjers
Eva von Stockhausen
Laurike in ‘t Veld
Joris Vermassen
Jos van Waterschoot
Jorick van de Westeringh
Eva Van de Wiele
Ellen IJzerman

Comité van kennis
Teunis Bunt, docent Nederlands Instituut Blankestijn
Roel Daenen, erfgoeddeskundige en hoofdredacteur Stripgids
Gert Gerrits, projectmanager BNO
Willem De Graeve, Belgisch Stripcentrum
Maaike Hartjes, stripmaker
Mara Joustra, stripredacteur
Lonneke Kok, senior adviseur Raad voor Cultuur
Marleen Pelle, boekhandelaar Hijman Ongerijmd
Hans Pols, journalist Boekenkrant
Marcel Ruijters, stripmaker
Julie Tait, directeur Lakes International Comics Art Festival
Vincent Zwiggelaar, veilinghouder


Stichting 9e Kunst werkt samen met en in opdracht van