De 9e Kunst is een online platform voor het beeldverhaal, gericht op achtergrond- en onderzoeksjournalistiek. Doel van de 9e Kunst is een bijdrage te leveren aan de waardering, zichtbaarheid en kennisverbreding van strips en graphic novels. Wij doen dit met artikelen over het stripklimaat, het vakgebied, de boekenwereld, het aanbod, marketing en meer. Op de 9e Kunst willen we zaken uitzoeken, ter discussie stellen en aanzwengelen.

De 9e Kunst richt zich niet uitsluitend op ingewijden, vakgenoten en liefhebbers van het beeldverhaal, maar ook zij die er zijdelings mee te maken hebben, onder wie boekhandelaren, onderwijsgevenden, beleidsbepalers, cultuurprogrammeurs én nieuwe lezers. Voor hen wil de 9e Kunst een vraagbaak zijn op het gebied van beeldverhalen.

De 9e Kunst heeft een onafhankelijke redactie, die wordt bijgestaan door een comité van kennis, waarin leden met uiteenlopende achtergronden zitting hebben.

Lezers worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan de artikelen, met name de Dossiers. Dat zijn journalistieke inventarisatie- en overzichtsartikelen die doorlopend worden aangevuld en bijgewerkt. Met deze Dossiers streven we naar een zo compleet mogelijk overzicht van de sector.

Redactie
Stefan Nieuwenhuis, journalist NRC
Sigge Stegeman, uitgever Soul Food Comics
Peter Moerenhout, journalist De Standaard

Comité van kennis
Teunis Bunt, docent Nederlands Instituut Blankestijn
Roel Daenen, erfgoeddeskundige en hoofdredacteur Stripgids
Gert Gerrits, projectmanager BNO
Willem De Graeve, directeur Belgisch Stripmuseum
Maaike Hartjes, stripmaker
Mara Joustra, stripredacteur
Lonneke Kok, senior adviseur Raad voor Cultuur
Roderick Leeuwenhart, uitgever Hanabi
Marleen Pelle, boekhandelaar Hijman Ongerijmd
Hans Pols, journalist Boekenkrant
Marcel Ruijters, stripmaker
Julie Tait, directeur Lakes International Comics Art Festival
Vincent Zwiggelaar, veilinghouder

De oorsprong van onze naam

In 1964 begon er een nieuwe rubriek in het tijdschrift Robbedoes weekblad, getiteld “Negende Kunst, het museum van het beeldverhaal”. Daarin nam Morris – de bedenker en maker van Lucky Luke – elke aflevering een stripverhaal onder de loep, om te laten zien met hoeveel vakkundigheid het gemaakt was. Elke aflevering vormde een pleidooi voor de strip als kunstvorm. In 1971, vier jaar nadat de rubriek gestopt was, schreef de journalist Francis Lacassine vervolgens het boek Pour un neuvième art, la bande dessinée. Het boek verkocht goed en maakte de term gemeengoed. Zo is de Negende Kunst een soort geuzennaam geworden voor de strip. Vandaag de dag is het knap lastig om iemand te vinden die weet wat de eerste acht kunsten zijn, maar elke Fransman weet wat de negende is.