Bezorgbus
Berichten

Overname distributeur Strips in Voorraad afgeblazen door uitgeverij Personalia

De naderende veranderingen in de stripdistributie in Nederland houden de gemoederen bezig. Eerder meldden we dat Van Ditmar per 1 januari 2023 stopt met de distributie van Nederlandstalige stripboeken en dat Strips in Voorraad per 1 maart 2023 zou worden voortgezet door uitgeverij Personalia. Korte tijd later gaven we Van Ditmar de kans hun beslissing nader toe te lichten en mocht Personalia haar plannen ontvouwen. We beloofden toen om er in een later stadium op terug te komen.

Uit reacties die we vervolgens ontvingen van winkels en uitgeverijen werd al snel duidelijk dat de meningen over de plannen van Personalia sterk uiteen liepen. Er waren kat-uit-de-boomkijkers en mensen die nieuwe kansen zagen, maar de meerderheid bleek vooral kritisch. Het feit dat een (concurrerende) uitgever meerdere petten zou gaan dragen en inzage kreeg in alle cijfers was een belangrijke zorg. Er werden ook vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van alle plannen. Sommigen vroegen zich zelfs af of uitgeverij Personalia het werk van een distributeur niet onderschatte.

Afgelopen dinsdag liet uitgeverij Personalia in een bericht aan alle betrokken partijen weten dat de beoogde overname van Strips in Voorraad definitief niet doorgaat: “Een aantal grote uitgevers [gaf] aan op zoek te gaan naar alternatieve vormen, waaronder het zelf organiseren van de distributie. Hierdoor blijkt het voor ons helaas financieel niet mogelijk de stripdistributie te professionaliseren zoals wij dit voor ogen hadden. Namelijk: snellere levering, meer inzicht en controle in voorraad en verkoop, marktverbreding en betere vertegenwoordiging richting de (strip)winkels en consument.”

Door gestegen brandstofkosten, gestegen verwarmingskosten, de noodzaak te verhuizen naar een duurdere locatie en het overstappen op een andere manier van werken, zouden de tarieven onvermijdelijk stijgen. Het afhaken van een aantal grote uitgeverijen zou de kosten nog verder opdrijven en bleek dus de druppel te zijn.

In de wandelgangen horen we dat er ook vanuit België met interesse naar de ontwikkelingen wordt gekeken, dus het is niet uitgesloten dat een van de distributeurs aldaar nog met een voorstel komt. Toch lijkt het bijna onvermijdelijk dat de stripdistributie volgend jaar verder zal versnipperen, wat naar alle waarschijnlijkheid meer werk, meer tijd en hogere kosten met zich mee zal brengen voor winkeliers. Het zou ook de drempel voor reguliere boekhandels die een stripafdeling willen opzetten weer een stukje hoger maken. Ontwikkelingen die de branche hoe dan ook niet ten goede zullen komen. Het is daarom te hopen dat er alsnog een manier wordt gevonden om de versnippering te beperken.