Berichten

DC Comics, Webtoon en de toekomst van (web)comics

Batman Family AdventureEerder dit jaar kondigden Webtoon en DC Comics een samenwerking aan: Webtoon kreeg de kans een aantal strips met DC materiaal te ontwikkelen. De eerste hiervan, Batman: Wayne Family Adventures, verscheen op 8 september en werd onmiddellijk een succes. Volgens CBR had de webcomic na drie dagen al 500.000 abonnees. CBR trekt de vergelijking met DC’s verkoopcijfers van augustus, waarbij de drie bestverkochte DC-strips gezamenlijk zo’n 222.000 strips verkochten. De samenwerking tussen DC Comics en Webtoons is vanuit dat oogpunt een succes – zo’n succes zelfs dat er inmiddels al een live-action miniserie gebaseerd op Batman: Wayne Family Adventures in de maak is. DC Comics is overigens niet de enige Amerikaanse uitgeverij die met Webtoon samenwerkt. Op 22 september verschenen de eerste drie episodes van Big Ethel Energy, een strip die ontstaan is uit de samenwerking tussen Webtoon en Archie Comics. Kortom: de grote uitgeverijen lijken eindelijk webcomics te hebben ontdekt.

Het is goed mogelijk dat in de toekomst grote Amerikaanse uitgevers als DC Comics en Marvel besluiten hun eigen webcomic platform te starten, waarbij het voor lezers mogelijk wordt om strips (gedeeltelijk) gratis te lezen. Een aantal Japanse uitgevers doet dit al, zoals Shueisha, de uitgeverij achter het bekende Japanse maandblad Shonen Jump. Op haar online platform, Manga Plus, publiceert Shueisha zowel delen van hun geprinte titels (meestal de drie eerste en de drie meest recente hoofdstukken), maar ook exclusief online te lezen strips. Het is niet ondenkbaar dat een deel van de Amerikaanse uitgevers in de voetsporen van Shueisha zal treden. Zeker nu er wereldwijd een papiertekort is, wordt de digitale wereld een aantrekkelijke optie voor uitgevers.

EthelDat uitgevers zich nu op de webcomic markt richten, heeft ook een keerzijde. Webcomics hebben vanaf het begin een heel eigen niche ingenomen. Voor een deel heeft dit te maken met de vrijheid die het internet makers biedt. Het publiceren van een webcomic is laagdrempelig, omdat het goedkoop en makkelijk is om online een strip te beginnen. Bovendien ben je niet afhankelijk van een uitgever; je mag zelf bepalen wat je doet. Niets houdt je tegen een strip te beginnen waar uitgevers hun vingers niet aan willen branden, omdat ze je niet kundig genoeg vinden, omdat de strip gebaseerd is op een bestaande franchise, of omdat de strip onderwerpen aansnijdt die moeilijk verkoopbaar zijn. Zo zijn er online veel goede strips verschenen die voorheen niet gepubliceerd konden worden.

Tegelijkertijd bestaan er door die laagdrempeligheid veel webcomics van lage kwaliteit en dat heeft gezorgd voor het stigma dat alle webcomics van lage kwaliteit zouden zijn. Dit stigma is nog steeds niet helemaal verdwenen, onder meer te zien bij het “Originals” systeem waar Webtoon en Tapas mee werken. De Original strips worden gemaakt door makers die een contract met Tapas of Webtoons hebben om de strip exclusief op het betreffende platform te plaatsen. De maker werkt vanaf dat moment in dienst van het platform. In ruil daarvoor krijgt de strip meer promotie en aandacht dan de strips die niet onder contract staan. Webplatformen die Originals aanbieden vervullen daarmee feitelijk de rol van een traditionele uitgeverij.

Original strips hebben meer aanzien en worden door sommige lezers per definitie hoger gewaardeerd dan die van “amateurs”. De vraag is hoeveel ruimte er overblijft voor deze amateurstrips als uitgeverijen als DC ook webcomics gaan aanleveren. Mogen ze blijven, of moeten ze op termijn een alternatief platform zoeken? Is het voor deze makers, die het medium van webcomics als oefenterrein gebruiken, straks nog wel mogelijk een publiek te vinden? En behouden webcomics de vrijheid waar het medium zo om bekend staat, of wordt het straks net zo gecontroleerd als de mainstream markt?

Als Amerikaanse uitgevers het voorbeeld van Shueisha gaan volgen, wordt het voor lezers gemakkelijker om gratis en legaal hun favoriete strips te volgen. Als deze aanpak succesvol blijkt te zijn, kan het een kettingreactie veroorzaken. Het is aannemelijk dat uitgevers in de rest van de wereld zich dan ook meer op webcomics gaan richten. Maar voor makers kunnen deze ontwikkelingen juist betekenen dat zij een groot deel van de vrijheid waar zij voorheen online van konden genieten moeten inleveren.

Het lijkt hoe dan ook onvermijdelijk dat de (online) stripwereld zich de komende jaren flink zal ontwikkelen. Voor de lezers is er dan nog meer te kiezen, maar of de makers hier veel profijt van zullen hebben, valt dus nog te bezien. Voor fans, uitgevers en makers geldt echter: hou deze ontwikkelingen in de gaten.