Lezen maart 2019
Berichten

Vlaamse docenten werken al enige tijd met graphic novels in de klas

Stichting Lezen heeft als doel het bevorderen van lezen in de meest ruime zin des woords in de Nederlandse en Friese taal. Daarbij is ze er vooral op gebrand om van kinderen en jongeren enthousiaste lezers te maken. Wie op de hoogte wil blijven van alle bevindingen en verrichtingen, kan zich abonneren op het tijdschrift Lezen. Het zal je niet verbazen dat de aandacht in Lezen vooral uitgaat naar romans en literatuur, maar gelukkig maken ze gebruik van wakkere redacteuren die af en toe ook aandacht besteden aan stripboeken. In het nieuwste nummer schuift Annemarie Terhell de gids Graphic novels voor de leeslijst van Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer voor het voetlicht.

Dit medium is meer dan een middel om tot ‘echte’ literatuur te komen

De introductietekst rept nog over hoe stripboeken een brugfunctie kunnen vervullen om tieners te verleiden tot echt lezen, maar deze slip of the tongue wordt ruimschoots goedgemaakt. Terhell promoot eerst de gids en laat daarna Gino Bombeke aan het woord, vakbegeleider Nederlands voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen en lerarenopleider bij de Katholieke Universiteit Leuven. Bombeke vertelt dat Vlaamse docenten al enige tijd werken met graphic novels in de klas en noemt vervolgens een aantal voordelen. Daarna merkt hij op dat strips geen wondermiddel zijn en dat het lezen ervan een vaardigheid is die aangeleerd en begeleid moet worden. Tenslotte adviseert hij ook de unieke kenmerken van het medium serieus te nemen, “anders geef je misschien impliciet de boodschap dat dit medium maar een middel is om tot ‘echte’ literatuur te komen.” Terhell schraagt deze wijze woorden met een viertal recensies van graphic novels geschikt vanaf 12 tot 15 jaar (Hartenstorm, Kinderland, Totem en Andy), waaruit duidelijk blijkt dat deze stripboeken serieus genomen mogen worden.

Lezen is een (voor Nederlanders) gratis tijdschrift dat ook online gelezen kan worden. Bovenstaand artikel vind je in het nieuwste nummer dat te vinden is op issuu.