Berichten

Stripmakers in de schijnwerpers bij de Schrijverscentrale

Voor de Schrijverscentrale is 2023 het jaar van de stripmaker. De Schrijverscentrale, een organisatie die adviseert en bemiddelt bij schrijversbezoeken in Nederland, werkt hiervoor samen met het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om de stripmakers in de schijnwerpers te zetten.

Organisatoren van festivals, bibliotheken en mensen uit het onderwijs kunnen zich bij de Schrijverscentrale melden voor bijvoorbeeld interactieve workshops, lezingen en interviews. Tot voor kort werkte de Schrijverscentrale vooral voor literaire auteurs. In “Het jaar van de strip”, zoals het heet, zijn nu dus ook stripmakers te boeken. Dankzij het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn stripmakers in 2023 tegen een gereduceerd tarief te boeken.

De samenwerkende partijen zien allerlei meerwaarde in het aanbieden van stripmakers voor workshops, lezingen en dergelijke. Op scholen worden steeds vaker graphic novels toegelaten op de leeslijst, stripworkshops stimuleren het begrip van verhalen en verteltechnieken, strips verlevendigen en verdiepen lesstof en er zijn veel thema’s die met een strip kunnen worden behandeld. Alleen maar voordelen dus.

Interessant wordt het als beleidsadviseur Greetje Heemskerk van het Nederlands Letterenfonds aan het woord wordt gelaten in het begeleidende verhaal over het Jaar van de strip. Zij stelt dat de ambities van het Letterenfonds en de Schrijverscentrale met dit initiatief samenvallen. Heemskerk zegt hierover: “Het Nederlands Letterenfonds heeft de verbreding van het domein deze beleidsperiode als een van zijn speerpunten benoemd. Dan is het logisch dat het fonds, samen met het Stimuleringsfonds, dit initiatief van de Schrijverscentrale graag ondersteunt. Dat literaire makers een grote rol kunnen spelen in de leesbevordering door optredens in scholen en bibliotheken is inmiddels wel een gegeven, dat geldt zeker ook voor stripmakers die met deze kunstuiting de cultuurdeelname, juist van jongeren, bevorderen.”

De volgende stripmakers zijn op dit moment via de Schrijverscentrale met korting te boeken: Abe Borst, Jan Cleijne, Dido Drachman, Ype Driessen, Erik de Graaf, Renske de Greef, Floor de Goede, Maaike Hartjes, Gerrie Hondius, Milan Hulsing, Aimée de Jongh, Rudi Jonker, Erik Kriek, Frenk Meeuwsen, Nanne Meulendijks, Ahmad Resh, Herman Roozen, Marcel Ruijters, Sterric, Barbara Stok, Gwen Stok, Aart Taminiau, Typex en Juliette de Wit. Het is de bedoeling dat dit aantal verder groeit en dat stripmakers een vaste plek krijgen binnen het werkveld van de Schrijverscentrale.

In onderstaande video leggen Erik Kriek, Dido Drachman en Aimée de Jongh uit wat het beeldverhaal zo interessant maakt voor de doelgroep van de Schrijverscentrale.