Julie Doucet
Berichten

Julie Doucet gebundeld: ze kwam, zag en vertrok

Van de Canadese Julie Doucet verscheen onlangs haar verzamelde werk, Dirty Plotte: The Complete Julie Doucet. Vanaf eind jaren tachtig maakte ze naam als undergroud-tekenaar met eigenzinnige strips over zaken als man-vrouw-dingetjes, seks, menstruatie en agressie.
Haar bekendste titels zijn Dirty Plotte, een twaalfdelige mini-comic, en My New York Diary, waarmee ze in 2010 afscheid nam van de stripwereld. Of althans: ze liet eenvoudig niets meer van zich horen of zien.
Met de lancering van haar verzamelde werk, een luxe pil van 567 pagina’s die bij Drawn & Quarterly is verschenen, staat ze weer voor even in de spotlights. In de Montreal Gazette staat een mooi interview, met de welluidende titel Montreal’s Julie Doucet revolutionized comics — then she walked away. Daarin vertelt ze onder meer wat er aan haar vertrek vooraf ging.