Artikelen

Op het snijvlak van strips en hedendaagse kunst: VROOM, een Brusselse tempel voor het nieuwe beeldverhaal

Brussel is een bruisende stad, ook op het gebied van beeldverhaal beweegt er heel wat. Het Belgisch stripcentrum in de Zandstraat is beroemd. Het aan de overkant van die straat gelegen Marc Sleen centrum is bij een groot deel van jonge stripminnaars bekend vanwege de Knalgele Kubus. Brussel is ook een thuis voor kleinere initiatieven. In de schaduw van een kerktoren in Kuregem huist er sinds een jaar een nieuwe plek voor (strip)makers, VROOM. 9ekunst sprak met twee van de initiatiefnemers en woonde een interview bij met artieste Nina Cosco die er residentie liep.

Rik Sturtewagen en Gabri Molist leerden elkaar kennen in de Brusselse bibliotheek Muntpunt waar ze vier jaar wekelijks een Zine Club organiseerden. Maar Sturtewagen (nog steeds werkend voor Muntpunt als education expert) en Molist wilden wat anders en kregen de kans om een ruimte in Anderlecht te benutten om op het snijvlak van strips en hedendaagse kunst te werken.

Ze verwierven een startkapitaal via crowdfunding. Amper een jaar later zijn er al een aantal expo’s en workshops, een lezing en een diner georganiseerd. Medewerking krijgen ze van programmeur Maya Strobbe en William Vanhassel, die garant staat voor de productie.

De ruimte zelf wordt intussen grondig gerenoveerd. VROOM moet een plek zijn voor strips en tekenkunst, maar gaat ook met de buurt in dialoog. Zo zijn er open door drawings waarbij de poorten van hun groene garage open staan en toevallige voorbijgangers mogen kijken en mee tekenen. Ook zoekt VROOM aansluiting bij andere projecten in de buurt zoals Cultureghem (met workshops voor kinderen).

De naam VROOM verwijst zowel naar de vele garages die je in de buurt vindt (vandaar de onomatopee van een optrekkende wagen), als naar de aanwezigheid van die religieuze plek dichtbij.

Kuregem is een deel van Anderlecht, pal achter het Zuidstation. Vroeger was het een industriële buurt, in de negentiende eeuw was het een wijk met fabriekjes en een groot slachthuis. (Gabri Molist heeft Anderlecht trouwens mooi in beeld gebracht in zijn bijdrage aan Graphic Mook.)

In de buurt zijn veel grote leegstaande ruimtes. VROOM was een schrijnwerkerij. In de jaren ’60 ontving de buurt heel wat migranten, tegelijkertijd evolueerde de bedrijvigheid richting de auto-industrie. Dat verandert nu opnieuw, doordat die auto-industrie wegtrekt, en de betaalbare ruimtes dichtbij het Zuidstation perfect geschikt zijn voor onder andere ateliers en kunstprojecten zoals VROOM.

Op bezoek met bachelor studenten LUCA

VROOM wil in dialoog gaan met jonge makers. Daarom mocht ik met een dertigtal eerste bachelor studenten beeld van LUCA Brussel kennismaken met de plek, met de oprichters en met artieste Nina Cosco. Cosco studeerde illustratie in Liège, maar verliet algauw de kunstopleiding om zich in Brussel te vestigen, waar ze inmiddels 13 jaar woont. Voor de gelegenheid ging Molist met Cosco in gesprek.

Voor VROOM maakte Cosco in twee weken tijd een reeks posters rond het concept ‘Le bon endroit’ (De goede plaats). De blauwe posters zullen per twee opgehangen worden in de buurt en nodigen uit tot reflectie. Om alle ‘paren’ te zien, moet je bereid zijn tot het afleggen van een wandeling. Maar je kan evengoed stil blijven staan bij een enkele combinatie. Sommige posters reflecteren op het internationale karakter van de buurt.

Tekening Pieter Vandeputte

In gesprek met Molist vertelde Cosco dat ze als artiest vaak samenwerkt en op die manier kennis opdoet over de vele technieken die ze toepast. Ze werkt met keramiek, faience stenen, ze weeft en tekent digitaal en analoog. Cosco verwees ook naar José Parrondo, de man die haar leerde etsen en printen.

Met Lasse Wandschneider werkte ze samen aan een boek rond geliefde en gehate woorden. Met Jana Vasiljevic werkte ze met textiel voor galerie Sterput in de Lakenstraat waar je haar regelmatig kan treffen. Ze tekende ook voor het Brusselse tweetalige kinderstripmagazine Cuistax.

Na het gesprek kregen de studenten zelf opdracht om te gaan wandelen in Kuregem. Tussen kanaal en spoor, abattoir en park zochten ze naar vormen en beelden zoals Nina Cosco dat bij het werk aan haar posterserie had gedaan.

VROOM is te volgen via sociale media: Facebook, Instagram