Strips

Breekbaarheid en authenticiteit bereiken een hoogtepunt in Breakwater van Katriona Chapman

Ook het Britse stripverhaal laat zich de laatste jaren niet onbetuigd op het vlak van graphic novels. Lange tijd moesten de Britten steevast hun Amerikaanse tegenhangers laten voorgaan in de Angelsaksische strip. Hoewel de Amerikaanse stripmarkt sowieso drukbevolkt is met Britse auteurs, telt het eiland ook een groeiend aantal meestal kleinere uitgeverijen die heel boeiend en intrigerend materiaal uitbrengen. Eén van die uitgeverijen is Avery Hill. Laat nu de marketing-dame van die uitgeverij nog eens een begenadigd stripmaker zijn, en het resultaat is Breakwater.

Katriona Chapman leverde met Breakwater vorig jaar haar tweede graphic novel af. Daarnaast maakte ze sinds 2015 ook al acht nummers van het tijdschrift Katzine en publiceerde ze online verschillende kortverhalen. Die ervaring toont zich in Breakwater zowel narratief als grafisch. Ze vertelt het verhaal van Chris, die na haar studies sociaal werk terecht kwam als medewerker in een lokale bioscoop in Brighton. Na meer dan twintig jaar werkt ze nog steeds in bioscoop Breakwater heeft haar wat teruggetrokken karakter haar tot een soort zelfbewust isolement gebracht. De bioscoop heeft bovendien in al die jaren veel van de grandeur verloren, waardoor het een soort microkosmos geworden is waar de medewerkers tussen het werk door vooral ook veel met elkaar kunnen praten over elkaars leven, frustraties en dromen.

Het verhaal begint wanneer Dan in Breakwater komt werken. Deze nieuweling heeft meteen een klik met Chris en tussen beide ontstaat een innige vriendschap. Meteen wordt Chris zachtjes uit haar zelfgekozen cocon getrokken. Dans verleden blijft hem echter ook achtervolgen, waardoor na een tijdje de grenzen van de vriendschap afgetast worden. Welke verantwoordelijkheid je als vriend kan en mag dragen, ervaart Chris zelf.

Chapman weerspiegelt het kabbelende tempo van het dagelijkse leven in Breakwater perfect in de opbouw van haar verhaal. In alle rust worden de personages uitgezet en uitgediept. Toch strandt het verhaal nergens in nutteloze passages. Elke scène is doelgericht gekozen en bouwt mee aan het portret dat de auteur van haar personages wil scheppen.

De zacht aangezette tekeningen passen perfect bij het verhaal van Breakwater. Het hele album is doordrongen van breekbaarheid en intimiteit. Chapman slaagt er in om de nuances in haar personages perfect weer te geven. Net bij een scenario als dat van Breakwater is het essentieel dat nuance een gave is van de auteur. Dat vormt bij Katriona Chapman geen enkel probleem.

Breakwater werd door The New York Times geselecteerd als één van de beste graphic novels van 2020. Dit is zonder twijfel een verdiende selectie. Hopelijk kan deze verdienstelijke uitgave van een kleine uitgeverij toch een breder publiek aanspreken en ook een verspreiding kennen in de VS. Het talent van Katriona Chapman staat zonder meer buiten kijf. Breakwater is een aanrader voor elke liefhebber van intimistische verhalen, ondersteund door authentiek tekenwerk.

Katriona Chapman – Breakwater. Avery Hill Publishing. 164 pagina’s. € 20,00.