Strips

Charlotte, schuchter juffertje dat uitgroeit tot geweldig karakterwijf

Charlotte is een jonge, schuchtere telg uit de negentiende-eeuwse Belgische adel die op jonge leeftijd wordt uitgehuwelijkt aan de Oostenrijkse aartshertog Maximiliaan, de jongere broer van keizer Frans Jozef I. Niet dat deze Maximiliaan nu zo’n held was, maar de ruimdenkende vader van Charlotte, koning Leopold, vond dat zij zelf mocht beslissen met wie zij trouwde. Al gauw komt zij erachter dat hij niet de beste keuze van de horde was.

Wie de bleue Charlotte van de eerste paar pagina’s vergelijkt met de jonge vrouw op de laatste bladzijde, ziet een wereld van verschil. Charlotte heeft gezien, geleerd en is door schade en schande wijzer geworden. Zij is een krachtige vrouw geworden met wie je rekening houdt als je reputatie je lief is. Ze is berekenend, slim en vooral onfeilbaar, en dat boezemt angst in onder de liederlijke en dus chantabele adellieden.

Nu weten de geschiedkundigen onder ons dat deze Charlotte het tot keizerin van Mexico – en verder – zal brengen, maar precies op weg daarnaartoe eindigt het eerste deel van dit kloeke drieluik, dat vooral laat zien hoe het timide juffertje een geweldig karakterwijf wordt.

Al na zo’n zes pagina’s weet je: dit is een fenomenale strip. Nury (Zoon van de zon, Katanga) is een scenarist die nog nooit een slecht verhaal heeft geschreven en Bonhomme (Esteban, Texas Cowboys, De moordenaar van Lucky Luke) heeft zijn filmische pagina-opmaak verder gesublimeerd, met prachtige close-ups, half-totalen en intrigerende camerahoeken. Zijn personages en de verbeelding van het tijdsgewricht zijn accuraat en authentiek.

Dit alles ziet er bovendien perfect uit door de bijzondere kleuren van Isabelle Merlet, die daarmee het verhaal op een nog hoger plan tilt. Deze koninklijke symfonie verdient alle superlatieven, vooral omdat Nury heel slim kiest voor subtekst en ingehouden emoties. De lezer ziet veel meer gebeuren dan er wordt gezegd: één blik van Charlotte volstaat om een situatie te duiden. Als een scenarist zich op die manier in dienst van het verhaal stelt, kan de lezer zich heerlijk verliezen in een geschiedenis die groter is dan het leven zelf. Want dat is alvast iets om naar uit te kijken: over deze Charlotte is nog lang niet alles gezegd.

Nury & Bonhomme – Keizerin Charlotte 1: De prinses en de aartshertog. Blloan. 72 pagina’s hardcover. € 17,45.